Teak Research

Teak Research บริษัทวิจัยการตลาดแห่งแรกของประเทศไทย

มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่การทำความเข้าใจและหาโอกาส สร้างและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างแบรนด์ และ ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ขอบเขตการทำงาน:

  • ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาเว็บ

เป้าหมาย:

  • เราให้บริการออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาเว็บโดยใช้เทคโนโลยี WordPress ดีไซน์หน้าเว็บให้เหมาะสมกับธุรกิจ ทันสมัย และตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยม